Być małym pomocnikiem Pana Jezusa

Dlaczego przyjęłam sobie predykat s. Teresa od Jezusa Mistrza Apostołów?

Odpowiedzią niech będzie mój dzień urodzin – 29 czerwca – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Bardzo się cieszę, że moja wędrówka ziemska rozpoczęła się wraz ze świętymi Apostołami Piotrem i Pawłem. Uczyli się oni Ewangelii przez doświadczenie błędów i upadków oraz przez odpowiedź Jezusa Chrystusa na ich niedoskonałości. Jezus – Pan i Mistrz, kształtował ich wnętrze i umacniał ich ducha. Do końca wiernie i z odwagą świadczyli o naszym Panu i Bogu. Dziękujemy im za to piękne świadectwo wiary i miłości do swego Pana i Mistrza.

Tajemnica Jezusa Mistrza Apostołów była mi zawsze bliska. Modliłam się nieustannie za kapłanów, prosząc, by byli podobni do Niego. Jeszcze większą gorliwość i troskę o dusze kapłanów wzbudziła we mnie św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która pozostawiła Kościołowi i światu wciąż aktualną misję – modlitwę za kapłanów. Jestem wdzięczna Bogu, że mogę uczestniczyć w dziele zapoczątkowanym przez Patronkę Zgromadzenia. Nosząc jej imię jestem dumna, że mogę ją naśladować.

Przyjmując predykat s. Teresa od Jezusa Mistrza Apostołów codziennie dziękuję Bogu za kapłanów oraz proszę, aby byli święci, by z radością, ufnością i miłością pełnili służbę Bogu i ludziom. Potrzebuję serc gotowych, które wraz ze mną będą małymi pomocnikami Pana Jezusa w misji św. Teresy. Zapraszam do włączenia się w to dzieło i skorzystania ze strony misji.

Z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają kapłanów swą codzienną modlitwą. Niech Jezus, Mistrz Apostołów, prowadzi nas drogą miłości i ufności.

s. Teresa od Jezusa Mistrza Apostołów