Formacja Aniołów Modlitwy

Misja św. Teresy, oprócz organizowania modlitwy za kapłanów, stara się objąć Aniołów Modlitwy formacją duchową. Celem formacji jest umocnienie w modlitwie za kapłanów i wejście na małą drogę duchową św. Teresy z Lisieux. W Misji istnieją następujące sposoby formacji Aniołów Modlitwy:

1. Formacja dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach parafialnych.

2. Formacja dzieci w rodzinach, w której rodzice (lub inne osoby z rodziny) prowadzą cotygodniowe katechezy w domu dla własnych dzieci (katechezy dla dzieci wysyłane są z sekretariatu Misji przez E-mail).

3. Formacja indywidualna osób dorosłych (katechezy wysyłane są raz w miesiącu przez E-mail; zwykłą pocztą do uzgodnienia z sekretariatem Misji).

Misja organizuje także ogólnopolskie spotkania: rekolekcje wakacyjne, święto Misji św. Teresy w Niepokalanowie (na początku października), skupienia dla animatorów.

Ad. 1.

Grupy dzieci z zasady prowadzone są przez świeckich animatorów (katechetów, rodziców dzieci należących do Misji św. Teresy, starszą młodzież). Oczywiście grupy działają pod okiem duszpasterzy. Na ogół grupy dzieci mają spotkania co tydzień (w wielu parafiach spotkania organizowane są w niedzielę po Mszy świętej z udziałem dzieci). Organizując spotkania dla dzieci dobrze jest zachować podział wiekowy: dzieci najmłodsze – przed I Komunią i dzieci po I Komunii świętej. Animator otrzymuje katechezy i inne materiały do prowadzenia spotkań z sekretariatu Misji św. Teresy.

Grupy młodzieży działające przy parafiach prowadzone są przez świeckich animatorów (katechetów). Mogą być one prowadzone także przez osoby  duchowne, siostry zakonne, jednak zawsze w takiej grupie jest również wyznaczony do pomocy animator świecki, który w zastępstwie może poprowadzić spotkanie. Formacja młodzieży, oprócz działania w klasycznie rozumianej formie grupy parafialnej, może odbywać się także w małych grupach w rodzinach młodzieży należącej do Misji. Raz w miesiącu takie grupy mają wspólne spotkanie w kościele. Materiały do formacji młodzieży animatorzy otrzymują z sekretariatu Misji św. Teresy. Jednym z elementów formacyjnych młodzieży jest przyjęcie poświęconego różańca noszonego na palcu dłoni. Osoba nosząca różaniec odmawia codziennie dziesiątek różańca w intencji o zachowanie czystości.

Grupy parafialne osób dorosłych spotykają się raz w miesiącu. Prowadzić je może osoba duchowna lub świecki animator. Katechezy formacyjne dla dorosłych również wysyłane są z sekretariatu Misji św. Teresy. Na spotkaniu przed katechezą zalecane jest odmówienie Liturgii Godzin (nieszporów). Osoby dorosłe modlące się w Misji św. Teresy zachęcane są do codziennego odmawiania brewiarza dla świeckich.

Wspólnym elementem formacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest przyjęcie szkaplerza karmelitańskiego. Odbywa się to przynajmniej po rocznym okresie formacji w grupie.

Ad. 2.

Formacja dzieci modlących się w Misji św. Teresy może odbywać się także w samych rodzinach. Czasami nie ma możliwości uczestniczenia w grupie parafialnej Misji, dlatego pomyślano o takiej formie spotkań. Spotkanie prowadzone przez rodziców dla własnych dzieci może odbywać się w sobotę lub w niedzielę. Powinno mieć ono uroczystą, ustaloną formę – najlepiej podobną do form spotkań grup parafialnych. Spotkanie może mieć następujący przebieg:

– Siadamy przy stole (na stole świeca, obrazek Matki Bożej  lub krzyżyk)

– Zapalenie świecy: Światło Chrystusa (mówi osoba zapalająca świece)

– Znak krzyża

– Modlitwa w milczeniu, a po niej Zdrowaś Mario

– Katecheza według przysłanego materiału

– Na koniec odmawiamy Modlitwę do Matki Bożej Kapłanów

– znak krzyża

-Wygaszenie świecy: Światło Chrystusa niech pozostanie z nami (mówi osoba gasząca świecę)