150 rocznica urodzin św. Teresy

W sercu Kościoła, mej Matki będę Miłością

Radość ogromna.  02 stycznia 2023 obchodzimy 150 rocznicę urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus, małej, a zarazem wielkiej świętej, która jest znana i kochana na całym świecie. Członkowie misji św. Teresy – misji modlitwy za kapłanów, włączamy się w tę radość, powtarzając za św. Janem Pawłem II: Dziękujmy Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za św. Teresę z Lisieux, za to głębokie, proste, czyste piękno, jakie zostało w niej objawione Kościołowi i światu. To piękno zachwyca. Św. Teresa posiada szczególny dar zachwycania pięknem duszy, a chociaż to piękno  było trudnym pięknem, wyrosłym na cierpieniu, nie przestaje cieszyć oczu naszych dusz szczególnym urokiem.

My, którzy każdego dnia kontynuujemy Jej misję – modlitwę za kapłanów, odnajdujemy w św. Teresie  nauczycielkę modlitwy, przewodniczkę na drodze dziecięctwa duchowego i  wzór wielkiej miłości i bezgranicznego zaufania Bogu jako naszemu Ojcu.

Jubileusz urodzin „małej świętej” jest dla nas zaproszeniem, aby zgłębiać się Jej pisma, czerpać z  bogactwa duchowego i ożywiać i umacniać z Nią więź. Jest również wezwaniem, abyśmy współpracowali z Nią w Jej posłannictwie wszczepiania w dusze miłości Boga i nauczania ludzi małej drogi.

Nasza święta wyznała: Niczego Bogu nie dawałam oprócz miłości, a On mi odda miłość za miłość. Po mojej śmierci spuszczać będę  na ziemię deszcz róż.

W tym świętym czasie łaski,  z ufnością prośmy św. Teresę od Dzieciątka Jezus o deszcz róż dla papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby byli świętymi, gorliwymi   i oddanymi w służbie Bogu i ludziom. Błagajmy o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, aby nie zabrakło tych, którzy przekażą światu Radosną Nowinę.

Życzę nam wszystkim, abyśmy każdego dnia  z pomocą łaski Bożej za przykładem św. Teresy byli miłością w sercu Kościoła, naszej Matki.

Z darem modlitwy

S. Teresa Kalska, terezjanka