Publikacja książki „Zwykły Chleb”

Kochani!

2 czerwca 2020r. ukazała się kolejna publikacja opowiadań ks. dr Ludwika Nowakowskiego zebranych w książce pt. „Zwykły chleb i inne opowiadania” (ISBN 978-83-949626-2-3). Projekt okładki i ilustracje są autorstwa dr Katarzyny Bucholc. Książka dostępna w Sekretariacie Misji.

 

We wstępie Autor pisze: „Z pewnością są jeszcze dzieci, które wieczorem proszą o bajkę, chcą posłuchać dawnej historii rodzinnej, czy opowiadania o zapomnianych już bohaterach. W opowieści nie trzeba życia zamieniać w bajkę, ale pięknie je przedstawiać, aby rozbudzić wyobraźnię dziecka, umocnić w nim pragnienie dobra i piękna. Niniejsze opowiadania czerpią ze zwykłego życia. Przedstawiają dawne historie, zdarzenia próbując wejść w świat dziecka. Niekiedy są całkiem zmyślone, ale ukrywają prawdy ważne dla każdego – jak np. „Zwykły chleb”, które mówi, że człowiek może być szczęśliwy, gdy odnajdzie radość i sens w codziennym życiu. Korzystajmy z tej najstarszej formy duchowego kształtowania dziecka, jaką jest opowiadanie, historia, bajka. Niech ten skromny tomik okaże się w tym celu pomocą.

 Sekretariat Misji Św. Teresy

 

Zwykły Chleb