Modlitwa za kapłanów

Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus wspiera modlitwą kapłanów i osoby powołane do służby Bożej. W Misji jedna osoba świecka, nazywana Aniołem Modlitwy, modli się za jedną osobę duchowną (księdza, kleryka, zakonnika) znając tylko jej imię. Do modlitwy może zgłosić się każdy wierzący: dzieci, młodzież, dorośli, ale w sposób szczególny ruch ten chce gromadzić dzieci, oczywiście pod opieką dorosłych. Zobowiązaniem w sensie ścisłym jest codziennie odmówienie  Modlitwy do Matki Bożej Kapłanów – jest to własna modlitwa, którą posługuje się Misja. Anioł Modlitwy możne podejmować także inne, dodatkowe postanowienia, np.: ofiarować Komunię Św. za swojego kapłana, modlitwę różańcową, ofiarować cierpienie, walkę z własnymi słabościami, itp.

Osoby, które chcą się stać Aniołami Modlitwy zgłaszają się do sekretariatu Misji. Z sekretariatu otrzymują imię kapłana, któremu będą duchowo towarzyszyć swoją modlitwą. Pierwsze zgłoszenie przyjmowane jest zawsze na rok. Później modlitwę trzeba przedłużyć pisząc na adres sekretariatu Misji. Po rocznej próbie osoby pełnoletnie mogą przedłużyć swoją modlitwę nawet do końca życia. Natomiast osoby do 18 roku życia, przedłużają swój udział w Misji św. Teresy co roku.

Osoba duchowna, objęta modlitwą Misji św. Teresy nie ma żadnych zobowiązań wobec osoby modlącej się za nią. Kapłani i klerycy, którzy chcą być objęci modlitwą, mogą zgłosić się do sekretariatu Misji osobiście lub za pośrednictwem innych kapłanów, a także za pośrednictwem animatorów Misji św. Teresy.