Aktualności / List do Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

List do Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

List do Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kochani członkowie Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, członkowie sekretariatu Misji, Animatorzy, Aniołowie Modlitwy, Przyjaciele Misji!

Może ktoś z Was pomyślał, że ks. Ludwik o Was zapomniał, bo zajmuje się parafią w Kostowcu lub robi coś innego, bardzo ważnego. Nie zapomniałem o mojej Misji – jak to powiedział jeden z urzędników Kurii Warszawskiej, „o ukochanym Dziecku księdza Ludwika”. Tak, jak każdy z Was jestem trochę unieruchomiony – z powodu przepisów sanitarnych obowiązujących w Polsce. Jednak trzeba pamiętać o słowach Pisma Świętego: „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru” (Rz 8, 28). I dalej w tym samym Liście św. Pawła: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? … Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 35-39). Dlatego też każde doświadczenie życiowe, które nas spotyka, także obecna sytuacja pandemii, może przyczynić się do rozwoju duchowego dobra, wzrostu świętości i zjednoczenia z Bogiem tych, którzy w Niego wierzą, miłują Go i Jemu całkowicie ufają. Pamiętajmy o słowach św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Ufność i tylko ufność, doprowadzi cię do miłości”.

Podaję wskazania praktyczne dla Misji św. Tereski na ten czas doświadczenia, który nas spotkał:
– Częste nawiedzanie kościoła i modlitwa przed Chrystusem obecnym w tabernakulum lub wystawionym w Najświętszym Sakramencie.
Codziennie czyniona komunia duchowa według tekstu z Modlitewnika Misji św. Tereski. Dla tych, którzy go nie mają podaję jej treść:

Modlitwa komunii duchowej z Chrystusem

Przyjdź o Jezu mój najmilszy, przyjdź do serca mego, o Żywocie, o Światło, o Miłości, o skarbie mój jedyny. Jeżeli świat odpycha Ciebie, jeśli Ciebie ukochać ani przyjąć nie chce, ja Cię kocham i pragnę, ja przysięgam Ci miłość i wierność aż do śmierci, na wieczność całą. Niechże Tobie w nędznym sercu moim niebo całe wynagradza zniewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie.

(kilka minut ciszy)

Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, proszę, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Jednoczę się z Tobą i wierzę, że jesteś we mnie obecny. Oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco – nie dozwól abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

– Zachęcam także do częstego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego i Różańca.

Wskazania na Triduum Paschalne:

– W Wielki Czwartek proszę w godzinach wieczornych pomodlić się za kapłanów:

(1) Odmówić Różaniec Tajemnice Światła, (2) Modlitwę do Matki Bożej Kapłanów i (3) Akt Ofiarowania Misji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Podaję jego treść dla tych, którzy nie mają Modlitewnika Misji św. Teresy:

Akt oddania Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, jako Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus – misja modlitwy za kapłanów, pragniemy oddać się Twojemu Najświętszemu Sercu. Ukryj nas Jezu Najsłodszy w gorejącym ognisku miłości Twojego Serca.  Pragniemy być miłością w Sercu Kościoła naszej Matki i zjednoczeni z Niepokalaną Maryją Dziewicą modlić się za kapłanów. Przyjmij nas Jezu jako wotum złożone w darze Twojemu Sercu. Modląc się o świętych kapłanów, pragniemy być cząstką ofiary Twojego Serca. Każdą naszą modlitwę, postanowienie i wyrzeczenie przyjmij jako ofiarę miłości. Twoje Najświętsze Serce jest rozkoszą wszystkich świętych, niech ono będzie nam jedyną nagrodą. Ty sam, Najsłodszy Jezu bądź nam jedyną zapłatą teraz i w wieczności, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

– W Wielki Piątek, ponieważ wierni świeccy nie mogą uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej, proponuję (tak jak zaproponowałem moim Parafianom z Kostowca) odprawienie o godzinie 15.00 (czyli o godzinie śmierci Pana Jezusa na krzyżu) modlitwy w rodzinie  według następującego wzoru: (1) Znak krzyża; (2) odczytanie Ewangelii o Męce Pańskiej – Ewangelia według św. Jana 18, 1 – 19, 42 (wszyscy stoją) ; (3) Koronka do Miłosierdzia Bożego (na klęcząco) ;  (4) ucałowanie krzyża ; (5) Modlitwa „Ojcze nasz” ; (6) znak Krzyża kończący modlitwę. Na początku całej modlitwy i na końcu można zaśpiewać pieśni pasyjne.

– W Wielką Sobotę koniecznie nawiedźcie kościół parafialny lub kaplicę publiczną modląc się w ciszy. W rodzinach, w których są dzieci, proszę zorganizować malowanie pisanek Misji św. Teresy. Zdjęcia tych pisanek wysyłajcie innym członkom Misji z życzeniami świątecznymi.

– W Niedzielę Wielkanocną, jeśli nie będzie możliwości uczestnictwa we Mszy świętej, proszę starać się przyjąć Komunię świętą poza Mszą świętą i odmówić część Chwalebną Różańca świętego.

Życzę Wam duchowego zjednoczenia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Chrystus zwyciężył ten świat, dlatego i my jesteśmy w Nim zwycięzcami – Alleluja!!!

Pamiętam o Was, Kochani! Jestem z Wami całym sercem i moją modlitwą! Kocham was bardzo! Nie ustawajcie w modlitwie za kapłanów.

Kostowiec, Niedziela Męki Pańskiej, 05.04.2020 r.« powrót