Aktualności / Misja Św. Teresy zaprasza dzieci na rekolekcje wakacyjne 18-25 lipca 2017r.

Misja Św. Teresy zaprasza dzieci na rekolekcje wakacyjne 18-25 lipca 2017r.

Misja Św. Teresy zaprasza DZIECI na rekolekcje wakacyjne 18-25 lipca 2017r.

UWAGA: Organizujemy dwa osobne wyjazdy – dla dzieci i młodzieży (osobna informacja w poprzedniej wiadomości). MŁODZIEŻ zgłasza się osobno!

Zakwaterowanie naszego wyjazdu będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „U Buzunów” Krasnobród http://ubuzunow.zam.pl/

Ośrodek położony jest na terenie malowniczego Roztoczańskiego Parku Narodowego.  Zakwaterowanie będzie w estetycznych pokojach 2, 3,4,5 osobowych z łazienkami. Celem wyjazdu jest pogłębienie wiary w Chrystusa przez codzienną Mszę św. połączoną z katechezą formacyjną, modlitwę i wieczorny rachunek sumienia, wspólny wypoczynek i zabawa – jednoczący wewnętrznie Misję św. Teresy oraz rozwój intelektualny przez wspólne zwiedzanie ciekawych kulturowo i przyrodniczo miejsc.

Program :

  • Zwiedzanie Lublina – krajoznawczy spacer      od Zamku do Placu Litewskiego ,
  • Zwiedzanie miasta Chełm – podziemia      kredowe, bazylika NMP, cerkiew, kościół p.w. Rozesłania Apostołów;
  • Wyjazd do Lwowa –  zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i      Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich). Spacer po Starym Mieście,      zwiedzanie kościoła dominikanów, obejrzenie kamieniczek w Rynku i budynku      Ratusza, kaplicy Boimów, hotelu George i pomnika Adama Mickiewicza.      Zwiedzanie katedry łacińskiej i budynku opery lwowskiej. Spacer Wałami      Hetmańskimi i zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica ormiańska –      zwiedzanie zespołu katedry ormiańskiej. Przejazd na Wysoki Zamek –      obejrzenie panoramy miasta z Kopca Unii Lubelskiej.
  • Zwiedzanie Krasnobrodu – Sanktuarium      Maryjne w Krasnobrodzie, Kapliczka Na Wodzie, kapliczka św. Rocha,      rezerwat przyrody, Park Jurajski, Ptaszarnia
  • Spacer po Zamościu – rynek, zamek, ratusz

Przewidywany koszt wyjazdu 680,- dla osób modlących się w Misji Św. Teresy.

Dla innych osób chętnych – 750 zł.

Do przekroczenia granicy niezbędny jest paszport. Wpłacone zaliczki w przypadku rezygnacji zwracane są do 01.06.2017.  W przypadku rezygnacji w trakcie trwania turnusu nie ma możliwości zwrotu wpłaconych kosztów. Ostateczny termin zgłoszenia do 28 lutego 2017 r. (zgoda na wyjazd  i zaliczka w wysokości 200,- do animatorów grup  lub na konto nr 96 8002 0004 0041 1981 3027 0002( Angelika Nowociel, Misja Św. Teresy, Grzegorzewice17 05-660 Warka) z podaniem nazwiska uczestnika , adresu i dopiskiem KRASNOBRÓD. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu.

Szczegółowe informacje: Angelika Nowociel – 506133936; Lidia Grzegorek – 693674395

%———————————————————————————————————————–%

Zgłoszenie na wyjazd organizowany przez Misję Św. Teresy od Dz. Jezus

Wyrażam zgodę na wyjazd wakacyjny mojego dziecka w dniach 18-25 lipca 2017r. na kolonie z Misją Św. Teresy . Zapoznałem się z programem wyjazdu i go aprobuję. Zobowiązuję się do wpłacenia wpisowego 200zł do dnia 28.02.2017 oraz pozostałej kwoty do 20 czerwca 2017r. oraz zapewnienia dziecku  paszportu, koniecznego na wyjazd do Ukrainę.

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………….

PESEL:……………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………..

data: ………………………………….    podpis rodzica:………………………………« powrót