Akt Oddania Misji Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, jako Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus – misja modlitwy za kapłanów, pragniemy oddać się Twojemu Najświętszemu Sercu. Ukryj nas Jezu Najsłodszy w gorejącym ognisku miłości Twojego Serca. Pragniemy być miłością w Sercu Kościoła, naszej Matki i zjednoczeni z Niepokalaną Maryją Dziewicą modlić się za kapłanów. Przyjmij nas, Jezu, jako wotum złożone w darze Twojemu Sercu. Modląc się o świętych kapłanów, pragniemy być cząstką ofiary Twojego Serca. Każdą naszą modlitwę, postanowienie i wyrzeczenie przyjmij jako ofiarę miłości. Twoje Najświętsze Serce jest rozkoszą wszystkich świętych, niech ono będzie nam jedyną nagrodą. Ty sam, Najsłodszy Jezu, bądź nam jedyną zapłatą teraz i w wieczności, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.