Akt ofiarowania się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Miłosierny Jezu, który kochasz nas i obsypujesz swoimi łaskami!

Ufamy Twojej miłości!

Oddajemy się całkowicie Twojemu Najświętszemu Sercu i chcemy zawsze pełnić Twoją wolę.

Ufamy Twojej miłości!

Pragniemy mówić innym ludziom o Twojej Miłości, pomagać im i modlić się za nich.

Ufamy Twojej miłości!

Strzeż nas o Jezu, niech aniołowie Twoi nas strzegą od grzechu i od wszelkiego nieszczęścia.

Ufamy Twojej miłości!

Chociaż jesteśmy słabi i skłonni do grzechu, jednak całkowicie ufamy Twojej Miłości i wierzymy, że nas nigdy nie opuścisz. Oby wszyscy ludzie poznali, jak bardzo ich kochasz i abyśmy wszyscy spotkali się w niebie, gdzie Ty żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.