Akt ofiarowania się dzieci Niepokalanemu Sercu NMP

Maryjo, Matko Boża, Niepokalana Dziewico!

Pragniemy oddać się Twemu Niepokalanemu Sercu – być jak mały Jezus przytuleni do Twego Serca. Pomóż nam przez całe życie wypełniać wolę Bożą, tak jak Ty ją wypełniałaś. Naucz nas modlić się do Boga, tak jak Ty się modliłaś. Naucz nas służyć Bogu i ludziom, tak jak Ty służyłaś. Dopomóż nam, swoją modlitwą, zachować czyste serca od skażenia grzechem, tak jak Bóg w Tobie zachował czyste Serce. Maryjo, prosimy Cię, przyjmij naszą pokorną modlitwę i zanieś ją przed tron Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.