Litania do św. Teresy Od Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Ukochane Dziecię Ojca Niebieskiego,  …………………..
Oblubienico Jezusa,
Czysta gołąbko Ducha Świętego,
Wybranko Najświętszej Maryi Panny,
Wierna córko wielkiej Teresy,
Anielska siostro nasza,
Wspomożenie duchowieństwa,
Orędowniczko dzieci,
Patronko sierot,
Patronko przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej,
Patronko chcących oddać się Bogu,
Miłościwa lekarko chorych,
Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,
Opiekunko misji,
Opiekunko żołnierzy,
Matko wielu dusz,
Można cudotwórczyni,
Bohaterko cnót,
Kielichu błogosławieństwa,
Wzorze dziecięcej ufności w Bogu,
Różo ścieląca się pod stopy Jezusa,
Całopalna ofiaro miłości,
Jasny promyku niebios,
Niewinny pierwiosnku Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Święta Tereso, której niebem jest dobrze czynić na ziemi.
W.: Racz spuścić na nas obfity deszcz łask Jezusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.