Modlitwa ofiarowania siebie dla dzieła Misji Świętej Teresy

O Trójco Przenajświętsza, na wzór Maryi Panny, Świętego Józefa, aniołów i wszystkich świętych, pragnę Ciebie miłować i sprawić, że będziesz miłowana. Panie Jezu, od dnia mojego chrztu, stałeś się moim Panem. Uciekam się do Ciebie prosząc abyś się mną posługiwał tak jak tego chcesz. Niech Twoja wola wypełni się we mnie. Czując jednak swoją niemoc proszę Ducha Świętego o dar posłuszeństwa, który Ty miałeś wobec Ojca Niebieskiego będąc na ziemi.
Na krzyżu powierzyłeś mnie Twojej Matce. Pragnę Ją naśladować w Jej wierności zachowywania w swoim sercu Twojej miłującej obecności przez codzienną modlitwę. Zawierzam Jej moją duszę aby mnie prowadziła w życiu duchowym i uczyła jak Ciebie miłować, i być, tak jak Ona, całym dla Ciebie.
Biorąc sobie za wzór i natchnienie Świętą Teresę z Lisieux, chcę uczestniczyć w dziele Misji Świętej Tereski w celu uświęcania księży, którym powierzyłeś swoją władzę, i przez których dotarło do mnie odnowione świadectwo o Twojej Boskiej Miłości.
Pragnę poświęcić ten rok pracy aby przez modlitwę i apostolat wśród dzieci zrodzić w ich sercach uczucia nieskończonej łagodności i pokory, które ożywiają Twoje serce.
Panie Jezu, przyjmuję dziś to abyś mnie prowadził w sposób jak najdelikatniejszy i najbardziej miłujący abym stał się Twoim współpracownikiem.
Chcę odpowiedzieć na Twoją miłość i powierzam się tobie na zawsze.
Amen.