Aktualności / Życzenia dla kapłanów na Święto Chrystusa Najwyższego Kapłana

Życzenia dla kapłanów na Święto Chrystusa Najwyższego Kapłana

Chrystus jest  Najwyższym i Wiecznym  Kapłanem. Wraz z całym Kościołem szczególnie  uwielbimy Go  27 maja 2021 w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego  Kapłana. Sercem i pamięcią modlitewną otoczymy także kapłanów całego świata, których Jezus wybrał na swoich pomocników, aby kontynuowali rozpoczętą przez Niego misję.  Pragnę podzielić się  krótkimi rozważaniami dotyczącymi troski duchowej o kapłanów, odwołując się do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Zgromadzenia, jak też nauczycielki modlitwy za kapłanów.

15-letnia  Teresa z Lisieux,  wstępując do zakonu wyznaczyła sobie cel – „Przyszłam do Karmelu, aby modlić się za kapłanów”. Teresa  bardzo dobrze uświadomiła sobie  zadania wypływające z powołania kapłańskiego. Wiedziała, że kapłani są przyjaciółmi Pana Jezusa, Najwyższego Kapłana. To kapłani dają nam  największy skarb.  Jest nim sam Pan Jezus. To kapłani  prowadzą nas do Niego, wskazują drogę, głoszą  Słowo Boże, sprawują sakramenty święte. Dzięki posłudze   kapłanów nasze ziemskie i wieczne życie jest zawsze złączone z Chrystusem.

Nasze  Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus ma do wypełnienia wzniosłe zadanie, które  mocno wpisuje się  w misję Patronki. Jest nim modlitwa za kapłanów i  troska duchowa o ich świętość. Jako siostra św. Teresy, jej oczyma spoglądam na kapłanów i chcę tak jak ona odkrywać piękno ich powołania. Codziennie dziękuję  Bogu za kapłanów i proszę, aby byli gorliwi i święci.

Wsłuchajmy się sercem i umysłem w piękne świadectwo 15-letniej Teresy z pielgrzymki do Rzymu : „Przez cały miesiąc żyłam w towarzystwie wielu świętych kapłanów i widziałam, że jeśli ich wzniosła godność wynosi ich ponad aniołów, to z tego powodu nie są w mniejszym stopniu ludźmi słabymi i kruchymi. Jeśli święci kapłani, których Jezus nazywa w swojej Ewangelii „solą ziemi”, pokazują swoim zachowaniem, jak bezgranicznie potrzebują modlitwy, co trzeba powiedzieć o tych, którzy są” letni’. Jakże piękne jest powołanie , które ma na celu zachować sól przeznaczoną  dla dusz”.

Często oczekujemy od kapłanów, aby byli  świadkami  żywej wiary, gorliwymi świadkami Chrystusa i  radosnymi  świadkami  Dobrej Nowiny. Zachęcam do postawienia pytań: Co czynię, aby kapłani z mojej wspólnoty parafialnej byli gorliwymi, świętymi duszpasterzami? Czy wspieram ich codzienną modlitwą? Czy dostrzegam i dziękuję za dobro duchowe, którego doświadczam poprzez ich posługę? Czy kieruje w ich stronę dobre, chrześcijańskie myśli?

​ Proszę o modlitwę za kapłanów i gorliwą ich posługę Bogu i ludziom. Wytrwała i ufna modlitwa płynąca z serca może wydać obfite owoce,   zarówno w życiu kapłana, jak i moim. To modlitwa ma moc przemiany naszych serc. Jak wyznała św. Teresa: „ dusza kapłana  powinna być czystsza od kryształu. „ O Jezu, gdybym była kapłanem, z jaką miłością piastowałabym Cię w swoich dłoniach, gdy na mój głos zstępowałbyś z Nieba (…) Z jaką miłością dawałabym Ciebie duszom!”. Stajemy się wówczas piękni duchowo, a to podoba się Jezusowi, Najwyższemu Kapłanowi.

Za przykładem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która sercem modliła się za kapłanów i misjonarzy, zachęcam do włączenia się w Jej misję. Do modlitwy za kapłanów można zgłosić się wypełniając formularz na naszej stronie internetowej www.misjateresy.pl  Otrzymuje się wówczas imię kapłana, który potrzebuje modlitwy. Zobowiązaniem jest codzienne odmówienie Modlitwy do Matki Bożej Kapłanów, która jest modlitwą własną Misji Św. Teresy.

W dniu Święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego  Kapłana, życzę Wszystkim Kapłanom, powtarzając za św. Piotrem apostołem: Dlatego bardziej jeszczebraciastarajcie się umocnić wasze powołanie wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.

Z darem modlitwy i wdzięcznością,

S. Teresa Kalska, terezjanka« powrót