Aktualności / Wielki Czwartek - Życzenia dla kapłanów (24.03.2016)

Wielki Czwartek – Życzenia dla kapłanów (24.03.2016)

Drodzy Kapłani,

dziś Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii, kapłaństwa polegającego na służbie drugiemu człowiekowi, wyniszczeniu się, jak Chrystus, aż do śmierci, „i to śmierci krzyżowej” jak zauważa Apostoł Paweł w liście do Filipian. W innym miejscu zaś wzywa „bądźcie naśladowcami moimi”.

Tego wiernego naśladowania Chrystusa życzy Wam Drodzy Księża Misja Św. Teresy, jednocześnie modląc się o pełnię miłości i wytrwanie w pełnionej posłudze.

sekretariat Misji Św. Teresy« powrót