Aktualności / Życzenia Noworoczne - 2013

Życzenia Noworoczne – 2013

Składamy wszystkim życzenia, także te trochę zaległe na Narodzenie Pańskie, aby ten nadchodzący rok był pełen Miłości Jezusa w waszych sercach. Bo tylko Miłość może nadać sens wszystkim naszym działaniom, także modlitwie za kapłanów i osoby duchowne. Niech nam Misja się rozwija, plany z Bożą pomocą się udają, a wiara działa przez miłość (Ga 5, 6).

sekretariat Misji Św. Teresy



« powrót